Політика Конфіденційності


1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт - сайт, розташований у мережі за адресою: novadrum.com

Адміністрація Сайту - адміністрація сайту novadrum.com, novadrum.kiev@gmail.com. Користувач - фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв'язку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.

Форма зворотного зв'язку - спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних і юридичних осіб, які використовують Форму зворотного зв'язку на Сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних, від несанкціонованого доступу та розголошення.

2.3 Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4 Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході за гіпертекстовим посиланням "Політика конфіденційності".

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності.

2.6 При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті novadrum.com.

2.7 При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.

2.8 Використовуючи Форму зворотного зв'язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної інформації про Користувача.

3. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ Й ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1 Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, посилання та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача. 3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотного зв'язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3 Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, посилання та ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається ним за власним бажанням: організація, місто, посада та ін. з метою виконання зобов'язань перед Користувачем Сайту.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів::
а) законності цілей і способів обробки персональних даних та сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим під час збору персональних даних;
в) відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг/продажу товарів, пропонованих на Сайті.

4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються суворо за призначенням, обумовленим у п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1 Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.

5.2 Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6. СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1 Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2 Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого Користувача на підставі його звернення, або за ініціативою Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

8. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту вживає технічних та організаційно-правових заходів з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності, в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.

9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити таку інформацію:
для фізичної особи:
— номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;
— відомості про дату видачі зазначеного документа та орган, що його видав;
— дату реєстрації через Форму зворотного зв'язку;
— текст запиту у вільній формі;
— підпис Користувача або його представника.
для юридичної особи:
— запит у вільній формі на фірмовому бланку;
— дата реєстрації через Форму зворотного зв'язку;
— запит має бути підписаний уповноваженою особою з додаванням документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит Користувача, що надійшов, протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

9.4. Уся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій/електронній формі), належить до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, який надіслав запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді за темою отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.