Умови Угоди Користувача


Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення вами товарів/послуг з використанням даного сайту означає вашу згоду з умовами даної Угоди користувача.

Терміни, що вживаються в цій Угоді користувача:

Адміністрація - адміністрація веб-сайту інтернет-магазину novadrum.com.

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину novadrum.com, включаючи всі веб-сторінки.

Угода - ця користувацька угода.

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, які розміщують на Сайті інформацію про товари/послуги, які він реалізує.

Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

Користувач - особа, яка переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.

Замовлення - звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.

Платник - особа, яка оплачує Замовлення.

Одержувач - особа, зазначена Платником як особа, уповноважена отримати Товар згідно із Замовленням. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Отримувачем є Платник.

Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про сам товар, інформацію про його ціну, способи оплати і доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. Загальні умови використання Сайту.

1.1 Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.3 Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4 Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у пропозиції.

1.5 Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, обраному Адміністрацією.

1.6 Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній здійснив дії, що свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7 Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.8 Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.

1.9 Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача направлення Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічного (sms-інформування, електронна пошта, телефон тощо) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.10 Єдиним засобом відшкодування, що надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферти, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставкиТовару до пункту видачі (якщо такі суми фактично були сплачені Платником).

1.11. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):
— підписання Одержувачем акта приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передання Товару Одержувачу), або
— підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або
— фактичне отримання Одержувачем Товару та вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і залишив пункт видачі товару тощо).

1.12. Інформація про Товар.

1.12.1 Інформація про Товар міститься на його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (за телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

1.12.2 У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем і отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.12.3 Ціна на Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна на Товар, погоджена Сторонами відповідно до п. 1.4.-1.8. Угоди може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.12.4 У разі зміни ціни Товару, порівняно з погодженими Сторонами, згідно з п. 1.4.-1.7. Угоди умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання та прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар сум, а також сум, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (в т.ч. відшкодування збитків, неустойка та інше) - Продавцем або Адміністрацією не надаються. 1.13. Обмеження відповідальності.

1.13.1 Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, у тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатись та змінюватись Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.13.2 Відповідальність Продавця за зміну умов придбання Товару порівняно із зазначеними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони сплачені).

1.13.3 У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), що можуть бути сплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав під час використання Сайту (у т.ч. у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.

1.13.4. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) зазначення даних у Замовленні призвело до до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за неправильною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Платником як оплата Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. зобов'язання Сторін.

2.1 Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з цією Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2 Користувач погоджується не вчиняти дій, що можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, зокрема у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.

2.3 Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.

2.4 При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі і моральності. Коментарі/Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

2.6 Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7 Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8 Заповнюючи форми на Сайті, користувач погоджується надати достовірну і точну інформацію про себе та свої контактні дані. Адміністрація сайту залишає за собою право розсилки наших акційних пропозицій на номер користувача та імейл, вказаний у замовленні. При відмові ми зобов'язуємося виключити вашу адресу з розсилки.

3. Персональні дані.

3.1 Оформляючи Замовлення на Сайті, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання, поширення, знеособлення та знищення) зазначених ним даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами та маркетингових досліджень, а також надає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних ТОВ "НОВА ПОШТА" (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє без обмеження терміну дії.

3.2 Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

3.3 Власником наданих Користувачем персональних даних є Адміністрація сайту.

3.4 Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти мотивовану вимогу щодо зміни чи знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з навмисним прихованням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженої особи або до суду; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних; вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичного оброблення персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має йому правові наслідки.

3.5 Як і багато інших компаній, ми використовуємо технологію cookies на нашому сайті і за його межами. Cookies - це уривки інформації, які веб-сайт передає на жорсткий диск споживача для зберігання інформації, пов'язаної з веб-сайтом. Ця технологія розширює Ваші можливості використання інтернету, зберігаючи Ваші пріоритети під час перегляду певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації та не може жодним чином налаштовувати вашу систему або зчитувати інформацію з Вашого жорсткого диска. Під час перегляду сайту ми можемо розмістити cookies на вашому комп'ютері. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на наш сайт. Вони видаляються, коли Ви виходите з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на вашому комп'ютері вашим браузером. При відвідуванні Сайту цей тип cookies повідомляє, що Ви вперше до нас завітали або заходили на наш сайт раніше. Cookie не містять персональних даних і можуть бути заблоковані Вами в будь-який момент. Маркери не отримують особистої інформації про Вас і не передають нам вашу контактну інформацію, а також не отримують жодної інформації з вашого комп'ютера. Ми використовуємо cookies для визначення характеристик сайту та пропозицій, які Вам подобаються, з метою надання Вам більше інформації, в якій Ви зацікавлені. Крім того, файли cookie використовуються, щоб зробити веб-сайт novadrum.com безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ відвідувачами або пристроями. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

4. Інші умови.

4.1 Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що посвідчує особу (паспорт).

4.3 При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

4.4 Усі можливі спори, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

4.5 Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

4.6 Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших положень Угоди.

4.7 Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

4.8 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.